Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Activitat comercial

Decret legislatiu 1/1993 (DOGC núm. 1748 de 21.5.93)

L'objecte d'aquesta Llei és la regulació administrativa, dins l'àmbit de Catalunya, d'aspectes bàsics del comerç interior i també de determinades modalitats de venda i de pràctiques comercials, amb la finalitat d'ordenar l'activitat d'aquest sector.

  • Activitat comercial majorista: l’adquisició de mercaderies i la seva venda a l’engròs a d’altres comerciants, industrials, empreses, entitats i institucions.
  • Activitat comercial detallista: l’adquisició de mercaderies i la venda d’aquestes al consumidor final, i també la prestació al públic de serveis, amb ànim de luc