Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Condicions generals dels establiments comercials

Requisits que imposa la legislació vigent, en un territori determinat, als establiments comercials a fi de garantir:

  • Un nivell mínim d’informació i protecció de drets de les persones consumidores de béns i serveis.
  • Una adequada ordenació de l’activitat comercial i un equilibri en la competència en el mercat.