Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

El comerciant

Codi de Comerç:

  • Es considera comerciant, tot aquell qui habitualment exerceix el comerç, ja sigui persona física o jurídica.
  • Presumpció legal de que s’exerceix habitualment el comerç, si la persona anuncia amb cartells, circulars, diaris o rètols o qualsevol altre mitjà, un establiment que tingui per objecte efectuar alguna operació mercantil.
  • Per tal que hi hagi relació de consum, almenys una de les parts ha de ser un comerciant. No hi ha relació de consum quan les dues parts són particulars.