Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

El pagament, la factura o tiquet de caixa

 • L’establiment està obligat a admetre sempre diners de curs legal
 • s’ha d’admetre tots els mitjans de pagament que es publicitin a la botiga (ex. Targetes de crèdit).
 • En defecte de la publicitat, el pagament serà sempre al comptat.
 • No es poden establir discriminacions per raó de les condicions o formes de pagament.
 • Els proveïdors de béns, productes i serveis han d’estar en condició de lliurar al consumidor una factura o un rebut dels pagaments efectuats en què consti:
  • La identitat de qui subministra el bé o el producte o presta el servei.
  • El concepte pel qual de satisfà la quantitat.
  • La quantitat total abonada pel consumidor.
 • Els proveïdors de bens, productes i serveis han de lliurar en qualsevol cas al consumidor una còpia del contracte, l’albarà o el document de la transacció.