Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Període de rebaixes

Decret 150/1996 (DOGC núm. 2203 de 8.5.96)

La Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, estableix que les comunitats autònomes fixaran les dates concretes de les temporades de rebaixes, les quals només poden tenir lloc com a tals, d'acord amb la decisió de cada comerciant, en dues temporades anuals; una al començament de l'any i l'altra al voltant de les vacances d'estiu.

Les dates entre les quals han de tenir lloc les vendes en rebaixes d'hivern i d'estiu, respectivament, són les següents:

a) Del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos.

b) De l'1 de juliol al 31 d'agost, ambdós inclosos.