Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Requisits administratius i informació sobre els preus

  • El preu de venda al públic s’ha de fer contar obligatòriament precedir de les sigles PVP
  • El PVP ha d’identificar la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostor inclosos i despeses de tramesa, si n’hi h.
  • Ha d’indicar els increments derivats dels règims de finançament i els costos addicionals per raó de serveis, o accessoris.
  • Tots els establiments comercials estan obligats a exhibir el peu de les mercaderies que es trobin exposades al públic.
  • No obstant això, mitjançant un reglament es pot dispensar d’aquesta obligació si es tracta de l’exhibició de mercaderies que per el seu elevat preu, poden ser causa objectiva d’inseguretat per a l’establiment de què es tracti. Dispensats de l’obligació d’incloure els preu:
    • joieries
    • pelleteries