Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Serveis

Serveis per associats

Assesorament i Gestió

 • Suport tècnic en matèria comptable, fiscal, laboral, mercantil i jurídica
 • Subvencions públiques a l’empresa.
 • Tramitacions administratives i de gestió davant institucions i entitats..
 • Activació de la targeta professional d’ABC Serveis.

Comunicació i noves tecnologies

 • Incorporació de l’oferta comercial dels associats al web de la ACIECAT
 • Facilitació d’una pàgina web i direcció pròpia de correu electrònic a cada associat.
 • Distribució trimestral de la revista “El Botiguer”.
 • Serveis de fax i correu electrònic.
 • Distribució de circulars i butlletins informatius.

Formació i sensibilització

 • Cursos de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
 • Cursos del Forcem.
 • Seminaris i conferències de sensibilització.

Campanyes promocionals i animació comercial

 • Campanyes de promoció i animació comercial.
 • Campanyes informatives de rebaixes, dies festius i vacances.
 • Campanyes sectorials de promoció.
 • Campanyes promocionals específiques de temporada.